Минерална вода

 

Свежест и прохлада

Натурална минерална вода “Княжево” е нискоминерализирана.

Общата минерализация е 171 мг. на литър. Това, че е под 200 мг. на литър, я прави годна за всекидневна употреба, а наличието на богат минерален състав осигурява на човешкия организъм комплекс от полезни минерали.

Водата е хипотермална – извира при температура 31.2 – 36.8 градуса С. Водоносният слой се формира в малм – валанжския водоносен хоризонт, назован така в зависимост от периодите на образуването му. Водният басейн се образува на дълбочина от 600 до 1100 метра. Тази дълбочина естествено защитава водоносния басейн от всякакви повърхностни замърсявания.

“… относителната възраст на минералната вода се оценява в границите 3500 – 5000 години. От това следва, че водата има библейска възраст и неуязвена от човешката дейност чистота…”

“… хидротермалният резервоар е съвършено изолиран и защитен отгоре и отдолу от много дебели водонепроницаеми пластове. Отгоре това са мергели и глинести варовици с дебелина около 600 м. Отдолу – глинести пясъчници, алверолити и аргилити с дебелина над 1000 – 1500 м. … “

Минерален състав
Катиони, мг/л:
Li – 0.02
Na – 30.4
K – 0.35
Ca – 2.0
Mg – 0.4
NH 4 – 0.0
Аниони, мг/л:
HРО 4 – 0.0
F – 0.2
Cl – 2.8
SO 4 – 23.6
HCO 3 – 68.1
H 2 SiO 3 – 3.6
Обща минерализация: 171.333 мг/л
pH: 9.47
електропроводимост: 142 µs/cm

 

За вашето здраве!

Минерална вода “Княжево” от извор 1ХГ:

  • е хипотонична, т.е. способна ефективно да извлича отпадъчни продукти от метаболит- ните (обменните) процеси и да прочиства организма от регулярно попадащи в него токсични вещества;
  • стимулира диурезата и улеснява бъбречната функция;
  • благоприятства обмяната на веществата, храносмилането и функциите на черния дроб и жлъчката;
  • доставя на организма градивните елементи калций и магнезий и покрива физиологичните потребности от силиций;
  • подходяща е за диетични програми и режими.
Минерална вода ”Княжево” е нискоминерализирана и е годна за всекидневна употреба.

Княжевска вода

Княжевската вода е много мека, с превъзходни вкусови качества и е подходяща за ежедневна консумация.

Произход: Извира в югозападната част на Софийската котловина, между планините Витоша и Люлин в квартал Княжево. Формира се в горнокредни скали, образувани преди около 70 милиона години в редукционна среда, характерна за дълбоки и чисти води /минералният извор е с дълбочина 320 м/.

Състав: Княжевската вода има устойчив физико-химичен състав и свойства. Характеризира се като хипотермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно натриева, съдържаща метасилициева киселина, без санитарно-химично и микробиологично замърсяване.

Лечебни качества: Княжевската минерална вода притежава редица лечебно-профилактични свойства, оказва благоприятно въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчката, черния дроб, бъбреците и отделителната система. Има подчертано детоксичен /прочистващ ефект/.

Минерална и трапезна вода Горна Баня

Минералният извор в софийския квартал Горна баня е познат още от времето на траките. Първото изследване и описание на тази вода е направено още през 1887 г. Последвалите в годините анализи показват, че има постоянен физико-химичен състав и e микробиологично чиста. Това се дължи както на дълбочинния й произход (повече от 600 м дълбочина, което изключва всякакво външно замърсяване и повлияване от неблагоприятни метеорологични условия), така и на отсъствието на съставки, които с времето се променят. Експериментални изследвания с минерална вода „Горна Баня“ са показали, че след изкуственото й замърсяване с някои бактерии, за период от 10 дни тя потиска развитието им и има „пречистващ“ ефект.

Бистра, без цвят и мирис, природно чиста и с отличен химичен състав, минерална вода „Горна Баня“ несъмнено има благоприятен ефект върху човешкото здраве и се нарежда в челните позиции на минералните води в Европа. Ниската обща минерализация – 140,09 мг/л и подходящото съдържание на натрий (Na) – 28 мг/л, определят благоприятния й ефект при стомашно-чревни, бъбречно-урологични, жлъчно-чернодробни и други заболявания. Благодарение на ниското съдържание на флуор (F) – 0,22 мг/л, минерална вода „Горна Баня“ се препоръчва за ежедневна употреба от деца и възрастни.